() סלט בוטרגה וסלרי | Bottarga.com|Botargo|Botarga|but?riga|poutargue|Boutargue|botarga

() סלט בוטרגה וסלרי

  • créé par
  • Sur partagé
    9/2/12
  • Posté dans
  • () סלט בוטרגה וסלרי
  • () סלט בוטרגה וסלרי
  • () סלט בוטרגה וסלרי
classement:
parties:
tempo di preparazione:
3'
tempo di cottura:
tempo totale:
5'
una parola del cuoco
ingrédients

No ingredients listed yet

instructions

Désolé, cet article est seulement disponible en English et .