() סלט בוטרגה ושומר | Bottarga.com|Botargo|Botarga|but?riga|poutargue|Boutargue|botarga

() סלט בוטרגה ושומר

  • créé par
  • Sur partagé
    9/2/12
  • Posté dans
  • () סלט בוטרגה ושומר
  • () סלט בוטרגה ושומר
  • () סלט בוטרגה ושומר
classement:
parties:
tempo di preparazione:
2'
tempo di cottura:
tempo totale:
5'
una parola del cuoco
ingrédients

No ingredients listed yet

instructions

Désolé, cet article est seulement disponible en English et .