() פוזילי אספרגוס בוטרגה ושמן זית | Bottarga.com|Botargo|Botarga|but?riga|poutargue|Boutargue|botarga

() פוזילי אספרגוס בוטרגה ושמן זית

  • créé par
  • Sur partagé
    8/6/12
  • Posté dans
  • () פוזילי אספרגוס בוטרגה ושמן זית
  • () פוזילי אספרגוס בוטרגה ושמן זית
  • () פוזילי אספרגוס בוטרגה ושמן זית
classement:
parties:
tempo di preparazione:
10'
tempo di cottura:
tempo totale:
30'
una parola del cuoco
ingrédients

No ingredients listed yet

instructions